Det som leder oss fram

er drømmen om å se Jesu etterfølgere som danner multipliserende fellesskap alle steder i Norge.

 

De som er involvert i M4 i Norge står sammen med 15 kirkesamfunn og organisasjoner om å se 400 nye multipliserende menigheter plantes innen 2025 og trene 4000 teammedlemmer i plantningene. M4 er ett av verktøyene som hjelper nye plantinger å lykkes, slik at alle folk i Norge skal bli berørt av Guds rike, gjennom sterke og sunne fellesskap som formidler evangeliet om frelse for alle folk. Vi vil arbeide side ved side med ledere og menighetsplantere fra ulike kirkesamfunn og organisasjoner. Vi vil skape møteplasser for gjensidig læring, gi visjon og trening for å fullføre oppdraget.

M4s nasjonale ledergruppe

er sammensatt av folk som brenner for å se nye menigheter plantes i vår nasjon.

Kjartan Ørnes

Kristent Fellesskap

Leder av Kristent Fellesskaps SENDT- gruppe

Kjartan har vært med å plante Kristent Fellesskap i Oslo og flere husmenigheter i Groruddalen.

Kjartan har vært med å plante Kristent Fellesskap i Oslo og flere husmenigheter i Groruddalen.

Han leder også Kristent Fellesskaps SENDT- gruppe som arbeider for menighetsplanting rundt omkring i Norge."

Øivind Augland

Den Evangelisk Lutherske Frikirke

Nasjonal leder for menighetsplanting i Frikirken

Øivind er pastor og menighetsplanter i Den evangelisk lutherske frikirke, og han er styreleder for det nasjonale nettverket for menighetsplanting: SENDT Norge. Han har initiert og ledet utviklingen av M4-prosessen. Han er grunnlegger og eier av XPand Norge og Persolog Norge. Øivinds kall i livet er å føre unge mennesker, genereasjoner, ledere, menigheter, kirkesamfunn og nasjoner side-ved-side før å øke utvidelsen av Guds rike (Nehemja 3:1) og å trene mennesker som igjen kan trene mennesker i et liv av nåde og sannhet (2.Timoteus 2:2). Øivind er gift med Linda og de har fire barn.

Janne Våje Nielsen

Frelsesarmeen

Menighetsplanter og ansvarlig for menighetsplanting i Frelsesarmeen

Janne har sammen med et team plantet Frelsesarmeen på Sagene i Oslo siden vinteren 2011, og fungerer i dag som leder for menigheten. Hun har også en stilling som på hovedkontoret hvor hun jobber med nye korps og fellesskap på nasjonalt nivå i Frelsesarmeen. Janne har sittet i styret for DAWN Norge i en fem-årsperiode og var konferansesekretær for SENDT konferansen i 2014. Janne er 31 år, soldat i Frelsesarmeen og bor i Oslo.

Jarleif Gaustad

Norsk Luthersk Misjonssamband

Leder for fellesskapsutvikling i NLM. Jarleif har ansvar for utvikling av nye og eksisterende fellesskap innen for sin organisasjon.

Jarleif har tidligere regionsleder i Barne og Ungdomsavdelingen i NLM Østlandet. Han har vært med og replantet et NLM fellesskap i Follo som nå er en voksende NLM menighet. Jarleif brenner for å se ung mennesker ta steget ut og være med å starte nye misjonsfellesskap i sin sammenheng.

John Torjus Eriksen

Leder for fellesskapsplanting ImF

John Torjus har vært forsamlingsleder for en ImF forsamling i Sogndal fra 2009 til 2016. Han har bachelor i teologi og master i verdibasert ledelse. John Torjus sitt kall er knyttet til å se tilbedelsesfellesskap vokse fram på alle tettsteder i Norge, og han har arbeidet som leder for fellesskapsplanting i ImF siden 2016. John Torjus er gift med Siri Birgitte, har to barn og bor for tiden i Kristiansand.

Britt Solveig Spilde

Ungdom i Oppdrag - Mission Europe

Britt Solveig leder Mission Europe, et nettverk av misjonale fellesskap som arbeider med menighetsplanting i Norge og Europa.

Britt Solveig brenner for å nå nye mennesker med evangeliet. Hun er leder for 2:42, et nystartet fellesskap i Skien. School of Missional fellowships som tilbys på UiO Skien er tett knyttet til dette arbeidet. Flere misjonale grupper er etablert i 2:42 nettverket og de arbeider med å starte opp i flere andre byer. Hun er gift med Kjetil Spilde.

M4 Norge kan bidra til en god start for nye plantinger

gjennom å tilby noen verktøy.

Avklaringssamtale

Vi tror at alle kan være med å plante menighet, men ikke alle har det som kreves for å lede en ny planting. Avklaringssamtalen er et verktøy som hjelper med å identifisere hvem som har gode forutsetninger for å lykkes med å lede en menighetsplanti...

Vi tror at alle kan være med å plante menighet, men ikke alle har det som kreves for å lede en ny planting. Avklaringssamtalen er et verktøy som hjelper med å identifisere hvem som har gode forutsetninger for å lykkes med å lede en menighetsplanting. Det skjer i tre steg. 1. Kandidaten svarer på to spørreskjema. De ene skjemaet er en egenvurdering som inneholder områdene: Kall, Karakter, Kjemi og Kompetanse. Det andre inneholder 22 spørsmål om kandidatens liv og tjeneste. 2. Kandidaten avtaler en 3 timers avklaringssamtale. Disse samtalene blir tilrettelagt av ledergruppen i M4 Norge. 3. Etter samtalen skrives det en rapport. Den blir gjennomgått sammen med kandidaten og en leder i kandidatens kirkelige sammenheng. Alle plantere som skal være med i M4 læringsfellesskap skal ha gjennomgått en avklaringssamtale. Nedenfor finner du link til de to spørreskjemaene.

Basistrening

Hvordan bli med i M4 læringsfellesskap

M4 starter opp med forberedelsessamling (M0) hver andre uke i september (8-9 sept 2017). Du som er menighetsplanter (evt. 1-2 fra teamet) skal sammen med den som skal være coach for teamet, blir...

Hvordan bli med i M4 læringsfellesskap

M4 starter opp med forberedelsessamling (M0) hver andre uke i september (8-9 sept 2017). Du som er menighetsplanter (evt. 1-2 fra teamet) skal sammen med den som skal være coach for teamet, blir forberedt på hva M4 prosessen innebærer. Et hovedtema i M0 vil være hvordan du kan bygge et sundt og sterkt team. Frem mot oppstart av M1-Master, (tredje uke i januar hvert år, neste oppstart 19-20 jan. 2018) skal coahen hjelpe planteren med å sette sammen et godt team på 5-7 personer. Teamet bør i tilegg ha et nettverk på 5-10 andre rundt seg. Alle i teamet får tilgang til en online læringsplattform. 

M4 består av fire samlinger. Samlingene vil bli avholdt i Oslo området. Samlingen er lagt til tredje weekend i januar og andre weekend i september hvert år. Ønsker du å være med på forsamlingen M0 den 8-9 september, må du som planter gå gjennom en avklaringssamtale. Se mer informasjon avklaringssamtalen.

Coaching

Å plante menighet er hardt og tidkrevende arbeid, vi anser derfor coaching som svært viktig. En coach møtes med planteren en gang i måneden for en oppfølgingssamtale. En coach både oppmuntrer og utfordrer planteren og møter med teamet en gang mell...

Å plante menighet er hardt og tidkrevende arbeid, vi anser derfor coaching som svært viktig. En coach møtes med planteren en gang i måneden for en oppfølgingssamtale. En coach både oppmuntrer og utfordrer planteren og møter med teamet en gang mellom hver helgesamling i M4 prosessen. Det er utviklet en coachingmanual i M4, og vi kan gi trening til coacher, men vi ønsker å se coacher fra den sammenhengen teamet planter fra.

Hva er M4?

M4 bygger på det vil kaller menighetsplantingens ABC: Avklaringssamtale (assesment), Basis trening og Coaching. Vi har opprettet et online skjema for avklaring - dette gir en pekepinn på hvem som er en god menighetsplantingskandidat. Det vi kaller Basistrening er selve kjernen i M4, som gir ikke bare undervisning, men et unikt miljø for læring og utvikling for planteren sammen med teamet i de to første årene av en plantingsfase. Innholdet i dette prosessverktøyet har blitt utviklet gjennom 30 år med erfaring fra menighetsplanting i en europeisk kontekst. M4 kommer fra 4 M'er: Master, Mission, Multiplication og Movement. Matteus 28:18-20

Arrangement og samlinger

08
sep
2018
M1 samling med nye team

Trening av menighetsplantningsteamet i første fase av plantningen

07
sep
2018
M4 Ready

Oppstart pretrening weekend for potensielle menighetsplantere

CZ

EE

FR

LV

NO

RO

ES

CH

SE

RU

Ønsker du mer informasjon om våre arrangement og samlinger

ta kontakt

E-læring

Menighetsplanting er både hardt og tidkrevende. Læringen skjer underveis og trenger å være fleksibel og mobil. M4 betnytter seg av Simplylearn.no, en e-læringsplattform som er spesielt utviklet for menighetsplantere og deres team i den to år lange prosessen som M4 utgjør. Sjekk det ut i dag på kurs.m4europe.no

Vil du vite mer?

M4 ønsker alltid å jobbe sammen med engasjerte folk på nasjonalt lederplan i hele Europa. Hvis noe av det vi har delt her har vært av interese for deg og for det som skjer på menighetsplaningsfronten i din nasjon, så ta gjerne kontakt med oss her. Vi kan tilby litteratur, kursmateriale, undervisning, veiledning og hjelp til å komme igang med en menighetsplantingsbevegelse i din nasjon.

FØLG OSS